tavokoralas.lt nepriklausomo platintojo nuostatai

Regulamin Niezależnego Dystrybutora TwojKoral.pl

 1. Twojkoral.pl jest blogiem niezależnego dystrybutora produktów firmy Coral Club i wyłącznie serwisem informacyjnym, promującym produkty Coral Club.
 2. Wszystkie zamówienia na produkty są składane na oficjalnej stronie lokalnego oddziału Coral Club i są dostarczane bezpośrednio przez Coral Club.
 3. TwojKoral.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonych produktów, wysyłkę ani za jakiekolwiek problemy dotyczące produktów czy obsługi przez firmę Coral Club.
 4. Serwis Twojkoral.pl nie sprzedaje ani nie wprowadza do obiegu żadnego z opisanych tutaj produktów i opisane tutaj produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu skutkuje automatycznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Z serwisu mogą korzystać tylko i wyłączenie osoby pełnoletnie, które są w pełni świadome swoich decyzji dotyczących zdrowia oraz konsekwencji wynikających ze stosowania suplementów diety oraz faktu samego korzystania z portalu. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z serwisu osób niepełnoletnich.
 7. Wszystkie teksty zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani mogą być rozumiane jako podstawa do:
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn. zm. ) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
  • badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn zm.),
  • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  • informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 8. Wszystkie produkty ze strony TwojKoral.pl nie mogą być uznawane jako podstawa do leczenia, diagnozy czy zapobiegania żadnej z chorób.
 9. Serwis w żadnych kanale nie udziela porad medycznych ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje stosowania opisanych na nim produktów. Osoba korzystająca z serwisu automatycznie akceptuje ten fakt.
 10. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem, administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak konsultacji lekarskiej lub za zalecenia lekarzy.
 11. Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter prywatnej opinii – skutki stosowania suplementów diety mogą być różne dla różnych osób.
 12. Wszystkie informacje przedstawione tutaj zostały zebrane w dobrej wierze i z zaufanych źródeł takich jak strona WWW polskiego dystrybutora produktów Coral Club
 13. Na stronie korzystamy z narzędzi śledzących takich jak Google Analytics czy Hotjar w celu zapewnienia Ci jak najlepszych doświadczeń
 14. Serwis gwarantuje ochronę danych osobowych, które otrzymuje od Coral Club, możemy także wykorzystywać SMSy i adres e-mail do informowania o nowych produktach lub usługach. 
 15. Informacje zawarte w niniejszej Serwisie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 16. Serwis Twojkoral.pl nie sprzedaje ani nie wprowadza do obiegu żadnego z opisanych tutaj produktów i opisane tutaj produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.